Czy opłaca się korzystać przy projektach unijnych ze wsparcia zewnętrznych firm doradczych?

Rozliczanie projektów unijnych w praktyce przerasta wielu przedsiębiorców, którym przydzielono już środki unijne. Jednak nie zawsze decydują się oni na współpracę z wykwalifikowaną w tej dziedzinie firmą doradczą. Największą obawą beneficjentów unijnego wsparcia przed zatrudnieniem takich specjalistów do rozliczenia projektu są koszty ponoszone w związku z taką współpracą.

Koszty usług doradczych

Rozliczanie projektów unijnych w praktyce przerasta wielu przedsiębiorców, którym przydzielono już środki unijne. Jednak nie zawsze decydują się oni na współpracę z wykwalifikowaną w tej dziedzinie firmą doradczą

Autor zdjęcia: Hubert Burda Media

W praktyce, ceny usług firm konsultingowych i doradczych są bardzo zróżnicowane. Zależą one najczęściej od ich wielkości takiej firmy, jej pozycji na rynku, posiadanego doświadczenia czy też udokumentowanych osiągnięć. Ponadto, ceny takie wynikają głównie ze stopnia zaawansowania projektu, z reguły ustalane są, więc w oparciu o indywidualną wycenę.

W ramach tego typu współpracy można liczyć nie tylko na stałą pomocna każdym etapie wdrażania i przygotowywania projektu, ale również na szereg porad, które często są nieocenionym elementem współpracy z firmą konsultingową.

Współpraca na godziny

Istnieje także inna metoda współpracy. Może być ona realizowana w formie tak zwanych godzinach eksperckich. Rozwiązanie takie jest przeznaczone dla klientów, którzy chcą skorzystać tylko z części, ściśle określonych usług. Nie wszystkie firmy proponują jednak takie rozwiązanie, zanim, więc podejmie się współpracę z daną firmą, warto dokładnie zapoznać się z jej ofertą.

Dodatkowo, trzeba mieć świadomość tego, że rozliczenie projektu unijnego nie kończy całej przygody z urzędnikami unijnymi. Zdarzyć się może, bowiem, że niektóre programy mają określony wymóg, co do utrzymywania założonych we wniosku wskaźników rezultatu. Tak, więc przedsiębiorcy należący do sektora małych i średnich przedsiębiorstw jeszcze przez okres trzech lat są zobowiązani do przygotowania się na weryfikację rzeczywistych efektów swoich działań dokonywaną przez unijnych urzędników.