Dotacje z Urzędu Pracy, a dotacje pozyskiwane z innych źródeł

Dotacje dla firm są bez wątpienia korzystną formą finansowania działalności. Można obecnie starać się o ich pozyskanie z wielu źródeł. Choć najbardziej popularne są obecnie (i najłatwiejsze do pozyskania) dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy, to warto wiedzieć, że nie jest to jedyna możliwość, z której możemy obecnie skorzystać.

Pieniądze do zgarnięcia – lepiej więcej niż mniej

Dotacje dla firm są bez wątpienia korzystną formą finansowania działalności

Autor zdjęcia: jcfrog

Oczywistym jest, że chcemy móc pozyskać jak najwięcej środków na założone przez nas cele. Niestety, ubieganie się o dotację z Urzędu Pracy i dofinansowanie udzielane z innego źródła nie jest możliwe do połączenia. Jest to jeden z wymogów stawianych wnioskodawcom ubiegającym się o dotacje.

Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że wsparcie udzielane przedsiębiorcy cale nie musi oznaczać wsparcia udzielanego tylko w formie pieniężnej. W praktyce, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by osoba, ubiegająca się o dofinansowanie przyznawane na otwarcie własnej działalności gospodarczej, mogła także starać się o inne ułatwienia. Może być to na przykład refundacja kosztów powiązanych z wyposażeniem, czy też doposażeniem stanowiska pracy. Zamierzając jednak skorzystać z takiego połączenia, należy wnikliwie zapoznać się z regulaminami i zorientować się, czy rzeczywiście nasza firma kwalifikuje się do tego, by uczestniczyć w danym programie pod względem:

  • sposobu finansowania,
  • rodzaju prowadzonej działalności,
  • i położenia.