Kredyt technologiczny – istotne wsparcie dla sektora przedsiębiorstw z MSP

Kredyt technologiczny, udzielany w formie kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej (w skrócie KFIT) jest ciekawym rozwiązaniem, umożliwiającym w ramach jednej umowy kredytowej sfinansowanie zarówno kosztów kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych inwestycji w ramach różnych wariantów finansowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości ubiegającego się o niego przedsiębiorcy.

Jak to wygląda w praktyce?

Kredyt technologiczny, udzielany w formie kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej (w skrócie KFIT) jest ciekawym rozwiązaniem, umożliwiającym w ramach jednej umowy kredytowej sfinansowanie zarówno kosztów kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych inwestycji w ramach różnych wariantów finansowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości ubiegającego się o niego przedsiębiorcy

Autor zdjęcia: marcjohn.de

Kredyt na finansowanie inwestycji technologicznej (dawniej zwany kredytem technologicznym) udzielany jest przez działający na rynku bank komercyjny. Z kolei wsparcie ze środków publicznych, udzielane jest w postaci premii technologicznej, które przyznawane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Kto i na jakich warunkach może otrzymać wsparcie?

O dofinansowanie ubiegać mogą się przedsiębiorcy, należący do sektora MSP. W ramach kredytu na innowacje technologiczne mogą oni uzyskać dofinansowanie dla nowych inwestycji, które dotyczą:

  • zakupu lub leasingu maszyn i urządzeń,
  • zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Kwota udzielanego przedsiębiorcom dofinansowania w formie premii technologicznej (która przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego), nie może przekroczyć kwoty sześciu milionów złotych. Musimy jednak wiedzieć o tym, że maksymalny poziom dofinansowania, które można uzyskać, uzależniony jest od miejsca, na którym zlokalizowana jest inwestycja, oraz od wielkości podmiotu realizującego inwestycję technologiczną, która objęta jest kredytem na finansowanie takiej inwestycji technologicznej.