Po co opracowuje się studium wykonalności?

Studium wykonalności opracowuje się coraz częściej. Wynika to przede wszystkim z aktualnej sytuacji na rynku i wymogów stawianych przy realizacji projektów.

Zakres studium wykonalności

Studium wykonalności opracowuje się coraz częściej. Wynika to przede wszystkim z aktualnej sytuacji na rynku i wymogów stawianych przy realizacji projektów

Autor zdjęcia: danielfoster437

Opracowanie to musi przedstawiać uzasadnienie realizacji projektu, w tym w szczególności:

  • dokonanie wyboru rozwiązania technicznego, lub też technologicznego, dzięki któremu możliwa jest realizacja założonych zadań i określenie czy dane rozwiązanie będzie trafne i skuteczne czy też nie,
  • przyczynia się do rozwiązania problemów,
  • wykorzystuje istniejące zasoby i środki, co dowodzi, że dane rozwiązanie będzie charakteryzowało się efektywnością,
  • zagwarantuje trwałość wybranego rozwiązania, także po jego zakończeniu – gwarantuje, więc, że rozwiązanie będzie trwałe,
  • ekonomiczne i finansowe aspekty związane z projektem,
  • pozwala określić czy:
  • czy wnioskodawca posiada zdolność finansową, techniczną i instytucjonalną do realizacji danego projektu,
  • czy wnioskodawca może zagwarantować stabilność finansową projektu,
  • czy wnioskodawca jest w stanie zapewnić środki na pokrycie kosztów operacyjnych, które są niezbędne dla eksploatacji projektu zgodnie z celami.

Czy projekt można wykonać czy nie?

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, więc, że studium wykonalności projektu jest narzędziem na podstawie analizy, którego można dojść do jednoznacznych wniosków czy projekt warto wcielać w życie, czy też nie. Jest to o tyle istotne, że w przypadku projektów nierentownych, pozwala na uniknięcie często ogromnych kosztów, które zostałyby niepotrzebnie poniesione.