Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka ścieżka

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa wymagają poniesienia dużych nakładów. Z tego właśnie względu, dostrzegając potrzebę dofinansowania firm, powołane do życia zostało poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Szybka ścieżka. Poddziałanie to za zadanie ma podniesienie innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, co zrealizowane ma być poprzez wykorzystywanie rezultatów prac B+R (badawczych i rozwojowych) w prowadzonej przez firmy działalności gospodarczej.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa wymagają poniesienia dużych nakładów

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Warto tu nadmienić, że poddziałanie Szybka ścieżka jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czemu Szybka Ścieżka?

Można zadać sobie jednak pytanie o to, czemu warto zainteresować się akurat tym działaniem? Przede wszystkim na uwagę zasługuje to, że całość procedur przebiega tu bardzo szybko i sprawnie. Trzeba tu bowiem zaznaczyć, że NCBR jest pierwszą instytucją publiczną w Polsce, która wdrożyła z sukcesem rynkowy system wsparcia, redukujący do minimum wszelkie formalności powiązane z ubieganiem się o przyznanie firmom dofinansowania. Dzięki temu, do minimum skrócony został czas wydania decyzji o przyznaniu wsparcia, który w chwili obecnej wynosi czas do 60 dni, liczonych od momentu złożenia dokumentów konkursowych.