Studium wykonalności – garść informacji

Studium wykonalności jest studium, którego celem jest dostarczenie przesłanek służących do podjęcia decyzji o przyznaniu środków finansowych z funduszy pomocowych dla planowanego przedsięwzięcia, bądź też dla innych celów rynkowych.

Zawartość studium wykonalności

Studium wykonalności jest studium, którego celem jest dostarczenie przesłanek służących do podjęcia decyzji o przyznaniu środków finansowych z funduszy pomocowych dla planowanego przedsięwzięcia, bądź też dla innych celów rynkowych

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

O tym, co powinno się znaleźć w studium wykonalności, w dużej mierze przesądza fakt, w jakim celu jest ono formułowane. Nie mniej znaleźć powinny się w nim następujące informacje:

 • informacje o wnioskodawcy;
 • informacje o przedmiocie studium wykonalności;
 • opis projektu.
 • opis funkcjonującego systemu;
 • analiza popytu;
 • zdefiniowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia dla danego sektora;
 • analiza opcji technicznych;
 • analiza finansowo-ekonomiczna;
 • analiza oddziaływania projektu na środowisko;
 • plan wdrożenia i funkcjonowania projektu;
 • analiza ryzyka i wrażliwości.

Konieczność opracowania analizy wykonalności może dotyczyć wszystkich podmiotów, zwłaszcza tych, które mają w planach inwestycje na które potrzebne będzie znalezienie źródeł zewnętrznego finansowania w postaci na przykład:

 • dotacji,
 • kredytu,
 • etc.

Ile czasu zajmuje przygotowanie studium wykonalności?

Przygotowanie studium wykonalności zajmuje dość dużo czasu. Biorąc pod uwagę zakres tego opracowania, w zależności od stopnia złożoności, zajmuje to od 2 tygodni do miesiąca. Aby móc jednak przystąpić do konstruowania tego opracowania, konieczne jest uzyskanie kompletu niezbędnych danych takich jak między innymi:

 • sprawozdania finansowe,
 • schematy organizacyjne
 • itp.