Szybka ścieżka do rozwoju

Szybka ścieżka to konkurs, którego adresatami są przedsiębiorcy zaliczani do segmentu MSP, a więc spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą oni ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów, które obejmują:

  • realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych,
  • bądź też samych prac rozwojowych.
Szybka ścieżka to konkurs, którego adresatami są przedsiębiorcy zaliczani do segmentu MSP

Autor zdjęcia: Nestlé

Prace te prowadzone powinny być nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej, a także wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej tychże podmiotów, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, które wpisuje się w tak zwaną Krajową inteligentną specjalizację.

Nabór wniosków

Nabór wniosków trwa w terminie od 4 kwietnia do 29 lipca bieżącego roku. Bardzo ważnym i zauważalnym udogodnieniem dla przedsiębiorców starających się o pozyskanie dofinansowania jest elastyczna formuła naboru wniosków. Tura naboru wniosków będzie zamykana, by w ciągu około sześćdziesięciu dni przedsiębiorcy, którzy aplikowali w danej turze otrzymali decyzję z NCBR w sprawie dofinansowania.