Szybka ścieżka – sposób na skuteczne wspieranie rozwoju

Polacy nie od dziś potrafią udowodnić, że są kreatywni, a ich wiedza może się stać zalążkiem wielu znakomitych projektów i koncepcji. Słyną na świecie także z umiejętności wdrażania wielu innowacyjnych rozwiązań, co doskonale widać chociażby w dziedzinie techniki.

Polacy nie od dziś potrafią udowodnić, że są kreatywni, a ich wiedza może się stać zalążkiem wielu znakomitych projektów i koncepcji

Autor zdjęcia: WolfVision_vSolution

Choć pozytywny wpływ polskiej innowacji obserwuje się na naszym rodzimym rynku, obserwując progresję poziomu innowacji w polskiej gospodarce, to jednak, mają na względzie poziom rozwoju, na którym znajdują się obecnie inne państwa europejskie, rozwój ten następuje u nas zbyt wolno.

Zlokalizowanie i usunięcie barier rozwojowych

Aby zrozumieć dlaczego rozwój polskiej myśli innowacyjnej następuje tak pomału, konieczne jest ujrzenie problemu w odniesieniu ogólnym. Okazuje się, że nadal, mimo wielu zmian jakie zaszły w ostatnich latach, polskim przedsiębiorcom brakuje odpowiedniego zaplecza, które można by było wykorzystać do realizowania działań umożliwiających wdrożenie na rynku nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań.

Koszty prowadzenia badań są bardzo wysokie, rzadko więc kto może je sfinansować. Mówiąc wprost, polskich przedsiębiorców nie stać na prowadzenie zaawansowanych (i bardzo kosztownych) prac badawczych. A przecież tylko na ich podstawie można dokonać opracowania koncepcji innowacyjnych technologii i/lub produktów, co finalnie prowadziłoby do utworzenia prototypu nowatorskiego produktu. Dopiero przecież przeprowadzenie testów przy jego daje odpowiedź na pytanie o to, czy celowym jest przystąpienie do masowej produkcji.

Jedną z prób znalezienia rozwiązań tegoż problemu jest powołanie do życia tak zwana szybka ścieżka, będąca kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.