Szybka ścieżka – szansa dla firm stawiających na rozwój

W dzisiejszych czasach rynek wymusza na przedsiębiorcach nie tylko elastyczność w podejściu do swoich klientów, ale także i innowacyjność. Niestety, koszty prowadzenia badań są bardzo wysokie, rzadko która firma jest więc w stanie sfinansować je z własnej kieszeni. Okazuje się bowiem, że istotną barierą do rozwoju technologicznego przedsiębiorstw jest właśnie brak środków. Sytuację tą może zmienić program Szybka ścieżka, wspierający tak zwane Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Szybka ścieżka

W dzisiejszych czasach rynek wymusza na przedsiębiorcach nie tylko elastyczność w podejściu do swoich klientów, ale także i innowacyjność

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Obecna perspektywa budżetowa, obowiązująca w latach 2014-2020 nastawiona jest na wspieranie działań stymulujących rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorców i umacnianie ich pozycji na rynkach międzynarodowych. W cel ten bardzo dobrze wpisuje się także wspomniana wyżej Szybka ścieżka.

Instytucją, która odpowiada w tym przypadku za nabór wniosków i sprawowanie nadzoru nad przyznanym wsparciem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czym jednakże wyróżnia się Szybka Ścieżka na tle innych programów pomocowych? Przede wszystkim, zgodnie z jej nazwą zaznaczyć należy, że wyróżnia ją szybkość dokonywania analizy wniosków składanych przez ubiegających się o przyznanie im pomocy w tejże postaci. Projekty zgłoszone do konkursu ocenione są w przeciągu zaledwie sześćdziesięciu dni kalendarzowych, co na tle innych konkursów jest czasem bardzo krótkim.: